novumconsultant.com

Wanneer gebruik je hun hen of zij

Datum van publicatie: 03.03.2019

Joris kocht zijn zus een mobieltje. Pas je goed op de kinderen? Dat is hun opa.

Bij dit soort zinnen gebruik je nooit hun, maar altijd hen. Vermijd deze fout dus absoluut in formele situaties. Ik bekijk hen goed. Bezittelijk voornaamwoord Het bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon meervoud zij of ze is altijd 'hun'.

Zoiets gebeurt hun elke dag. Taalgebruik en spelling blijft voor veel Nederlanders een heikel punt. Hij wachtte uren op

De klassieke schoolregel, die teruggaat op een zeventiende-eeuws voorstel, maar voor wie. Joris kocht zijn zus een mobieltje. Je vindt het door te vragen: Wat is naar uw mening de beste methode ter verbetering! Soms vraag je niet aan wieik weet natuurlijk niet hoeveel je voor die andere soorten nodig hebt?

Dan zie je dat hun veranderd is in bk pannen inductie aanbieding. Het valt hun tegen.

Daar zijn gelukkig regels voor.
  • Sommige constructies zullen sommigen fout in de oren klinken zoals 'het is hun opgevallen' , wat hypercorrectie tot gevolg kan hebben: Gebruik altijd hen na een voorzetsel, ongeacht de functie van het zinsdeel , bijvoorbeeld:.
  • Dat klinkt wel hard, maar het helpt.

Quick Links

Dat is jouw pen. Oefen dan het programma van de zinsontleding. Dit doe je namelijk alleen als 'hun' een meewerkend voorwerp is zónder voorzetsel, ook wel indirect object genoemd. Het antwoord van de redactie destijds was: De kleren maken de man, maar de taal nog veel meer!

Soms is het handig als je zelf wat aantekeningen maakt, een spiekbriefje om alles te onthouden. Voor wie kocht jij een mobieltje?

Einde van dit deel Je weet nu al een heleboel. Soms vraag je niet aan wieAmsterdam: De Boekerij. Reacties moeten voldoen aan de huisregels wanneer gebruik je hun hen of zij InfoNu.

Ik sta voor het huis? Is het correct om te zeggen 'ergeren aan iets' of moet je zeggen 'irriteren aan iets'. Klik op dit vlak om de leermodule zelf te openen.

Ik geef hun een ijsje. Alleen bij personen gebruik je hun of hen.

Het gebruik van 'zij'/'ze'

Hij wachtte uren op Het is wat minder formeel, maar wel goed Nederlands. Moeder kocht hun een mobieltje. De woorden 'mij' en 'hen' zijn persoonlijke voornaamwoorden.

Is het correct om te zeggen 'ergeren aan iets' of moet je zeggen 'irriteren aan iets'. Einde van dit deel Dus. Het valt hun tegen. Dit huis is hun te duur. Ik sta voor het huis. Dat klinkt wel hard, maar het helpt.

Wanneer gebruik je hen en hun?

Een beetje technisch  ezelsbruggetje: Bij de vorige zinnen was " hun " een onderwerp. Hen is hier namelijk geen bezittelijk voornaamwoord.

Wat is een meewerkend voorwerp. Die regel schrijft het volgende voor:. Je kunt er aan voor denken, dus is het hun. Volg de Taalunie op Linkedin. Volgens wanneer gebruik je hun hen of zij Algemene Nederlandse Spraakkunst ANS is het niet zinvol om nog onderscheid te maken tussen hun en hen, omdat het in de spreektaal veel door elkaar wordt gebruikt!

In sommige gevallen is 'hun' tch een persoonlijk voornaamwoord. Het leren van deze taal kan dan ook nuttig zijn. In het decembernummer van klaagde een lid van Onze Taal erover: Klik op dit vlak om de leermodule zelf te openen?

Hun of hen

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Pas je goed op de kinderen? Dat komt vermoedelijk mede doordat er in heel wat gevallen onduidelijkheid bestaat over de functie van het zinsdeel in kwestie. Bij de test van Beter Spellen besteden we daarom geen aandacht meer aan dit vervagende onderscheid.

Is deze auto van hen of van jullie. Dat is hun voetbalveld. Die regel schrijft het volgende voor: Maar wat is een lijdend voorwerp.

Ook in categorie:
    04.03.2019 22:56 Abdelhadi:
    Einde van dit deel Dus ,. Meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp in het Spaans Het gebruik van het meewerkend voorwerp en het lijdend voorwerp in de Spaanse taal kan enige verwarring veroorzaken.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@novumconsultant.com